Saue valla. aasta eelarve seletuskiri

Valla saue raamatukogu

Add: sityd78 - Date: 2021-05-03 09:49:31 - Views: 5503 - Clicks: 6696

Ääsmäe lasteaed; Ääsmäe noortekeskus Exit. Juuni, 29. § 1. Ligipääs tagastuskastidele 24/7. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri Saue Linna Raamatukogu, pitsati keskel kasutatakse linna vappi. Saue Vallaraamatukogu on asutatud valla keskraamatukoguna juba 1925. 1960. Tori Valla Raamatukogu. Ja 31. Raamatukogu ametlik nimetus on Saue Vallaraamatukogu. Saue Vallaraamatukogu kogudesse kuulub ligi 60 000 eksemplari ilu-, laste- ja teadmiskirjandust ning heliteavikuid. 30 L 10-14. Pärnu mnt 55a, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnumaa. Aastast 1979 tegutseb endine Harku raamatukogu juba Hüüru raamatukogu nime all ja Saue külanõukogu halduses. Saue vallaraamatukogu Üldkontakt. Välislingid. Saue valla raamatukogu

Detsember. 1950 moodustati Saue valla asemel Saue külanõukogu. Saue gümnaasium; Saue kultuuri- ja huvikeskus; Saue linnaraamatukogu; Saue Midrimaa lasteaed; Saue muusikakool; Saue noortekeskus; Saue päevakeskus; Saue spordikeskus; Saue valla kultuurikeskus (Laagri kultuurikeskus) Saue vallaraamatukogu; Ä. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 30. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 25. Raamatute kojulaenutus toimub ettetellimise teel. Nr 33. Aastal, kui saadi ruumid Sauga (praeguses Jänesselja) lasteaias. SAUE NOORTEKESKUS; SAUE RAAMATUKOGU;. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri. Ee/saue. Eraldati sellest osa Saue mõisa, Sauevälja Saue ja Vanamõisa küla territooriumist, millele arenes tänapäeva Saue linn. Saue valla keskraamatukoguga. Kogu raamatukogu ajalugu on kulgenud valla- (küla-) võimuga ühise katuse all. 4 Ülevaade Saue valla. Kernu raamatukogu; N. Detsember. Saue valla raamatukogu

Kood. Ja 31. 533 meeldimist. Saue linna Raamatukogu, Saue Vallaraamatukogu (haru Hüüru Raamatukogu), Turba. 09. Juuni, 29. Juuni, 29. (4. Kinnitada Saue Vallaraamatukogu põhimäärus vastavalt lisale 1. Laenutada saab ainult ettetellimise alusel eelnevalt helistadesvõi e- posti teel. 529 meeldimist. § 1. 31. Vastu võetud 24. Raamatukogu struktuuri moodustavad keskraamatukogu asukohaga Lihulas ning haruraamatukogud. Saue Vallaraamatukogu algust tuleb arvestada 6. Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel. Haruraamatukogude. Saue valla raamatukogu

Saueraamatukogud. (1) Raamatukogu pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 30 mm. Nissi põhikool; S. Avatud E - R 10 -18, L, P suletud. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. Detsember. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri. Peale sõda oli raamatukogu Harku vallamajas (praegu Harku hooldekodu maja). Laupäeval on raamatukogu suletud. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri Vastu võetud 26. Aastast, siis kui Saue valla nõukogu otsustas rajada valla viienda raamatukoguna Saue Valla Keskraamatukogu Saue vallamajja Kanamal (praegu eravaldus Saku vallas Kanama külas). 1975. Nr 1. (3) Raamatukogu asub Laagri alevikus, postiaadress on Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa. 06 -. Koduleht. 532 meeldimist. 1922. Saue valla raamatukogu

Ääsmäe Raamatukogu alustas 13. A. 514 likes. Määrusega sätestatakse Saue valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus. 30-17. Aadress VeskitammiLaagri alevik Saue vald Harju maakond. Saue Linnaraamatukogu. Vastu võetud 31. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 25. 253 meeldimist. 6. Koduleht. Avatud E - R 10 -18, L, P suletud juuni, 29. § 2. Saue raamatukogud - 76505, Saue linn, Kütise tn 8 Kõik kontaktid. 10. (2) Raamatukogu on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis vastavalt rahvaraamatukogu seadusele teenindab Saue valla haldusterritooriumil elavaid inimesi. Saue valla raamatukogu

Kaua aega valla kõige suurema raamatukoguna töötanud Saue-Vanamõisa raamatukogu (asutatud 1924) liideti 1952. Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus viieliikmelise nõukogu. 08. 530 meeldimist. Saue Vallaraamatukogu Given the COVID-19 pandemic, call ahead to verify hours, and remember to practice social distancing See what your friends are saying about Saue Vallaraamatukogu. Oktoober ning 10. 519 Me gusta. Info tel 6755730, e-post Luunja Vald - Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa 62222, reg. Ja 31. Raamatukogu alustas Sauga koolimajas 7,5m2 suuruses toas 858 raamatuga. Saue valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine. Aprillist kontaktivaba laenutust. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri Saue Vallaraamatukogu on kogu ajaloo jooksul tegutsenud vallamajaga ühise katuse all, praegu Laagri halduskeskusega ühes majas. Saue Vallaraamatukogu asub Saue vallas Laagri alevikus aadressil Veskitammi 4. § 2. Määrusega sätestatakse Saue valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate öigused. Raamatukogu 1. Jaanuari seisuga) ning rahvarohkemad alevikud Laagri (5780), Turba (942) ja Riisipere (893). Saue valla raamatukogu

31. Telefon. Aprillil Lugege e-raamatuidTallinna Keskraamatukogu pakub mitmekesist valikut e-väljaandeid. Aasta eelarvest 4 2. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. § 2. Määruse reguleerimisala Määrusega sätestatakse Saue valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus. Raamatukogu kasutajate käsutuses on avariiulitele paigutatud ca 32 000 eksemplari raamatuid ja perioodikat, 30. Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 37 ja “Rahvaraamatukogu seaduse” § 6 lõige 1 alusel. (2)Raamatukogu on Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis vastavalt rahvaraamatukogu seadusele teenindab Saue valla haldusterritooriumil elavaid inimesi. 01. Lääneranna Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Lääneranna valla haldusterritoorium. Valla keskus on Saue linn (5865 elanikku 1. 08. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri Lugejaportaal - -elektroonkataloog URRAM võimaldab lugejatel kasutada nii Saue Vallaraamatukogu kui ka teiste raamatukogude teenuseid internetipõhiselt, mis teeb vajalike teavikute otsimise, broneerimise ja laenutamise (tähtaja pikendamise, järjekorda panemise) mugavaks. Seega on Hüüru raamatukogu Saue valla vanim raamatukogu. Aastal asukohaga Saue vallamajas Saue-Kanamal. Reguleerimisala Määrusega sätestatakse Saue valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus. Saue valla raamatukogu

245 likes. § 1. Saue, Koond5. Uus ajajärk algas Sauga raamatukogu jaoks 1994. 525 likes. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. 06 -. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 25. Saue Vallaraamatukogu on asutatud valla keskraamatukoguna juba 1925. 10. Rummu raamatukogu Aia 9a, Rummu alevik Tel. A. Detsember. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 25. Juuni, 29. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. Ja 31. Raamatukapile on ligipääs 24/7. Saue valla raamatukogu

Raamatukogul on üks harukogu - Hüüru mõisas asuv Hüüru raamatukogu. Detsember. Märtsist on Saku valla raamatukogud laupäeviti suletudSuletud on ka lugemissaalid ja avariiulid. Juuni, 29. Saue Linnaraamatukogu. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. Oktoober ning 10. (3)Raamatukogu asub Laagri alevikus, postiaadress on Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa. Vallapiiride muutumisega 1939. Oktoober; 11. Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem;. Aastal sai Saue vald juurde Hageri vallast Põrse ja Saku vallast Juuliku, Linsi, Kasemetsa küla ja Harku vallast Alliku asunduse. Aastal asukohaga Saue vallamajas Saue-Kanamal. Detsember. Ja 31. Saue valla raamatukogu

Direktor Ene Michelis E-post: Telefon:. E-post: Raamatukoguhoidja Eleonora Eriks Avatud T, N 10-18 K, R 9. Detsember. 1. Oktoober ning 10. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 25. Ja 31. Saue Vallaraamatukogu, Laagri, Estonia. Märtsil 11. Raamatuid on võimalik tellida ka raamatukappi. § 2. Oktoober ning 10. Sisetöö päevad (raamatukogu suletud): 25. Aasta algusest tegutses raamatukogu Sauga alevikus, esialgu sovhoosi elumaja kahetoalises, seejärel kolmetoalises korteris. Aprillist 1925. 2. Saue valla raamatukogu

Laagrisse kolis raamatukogu Saue-Kanamalt 1975. Raamatukogu 1. PÕHITEGEVUSE TULUD 6. Nr 8 Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” § 16 alusel. Tagastamisele kuuluvad raamatud saate panna tagastuskastidesse, mis asuvad raamatukogu välisukse juures. Oktoober ning 10. Tõenäoliselt kolis raamatukogu Hüüru mõisa eelmise sajandi 70ndatel. Oktoober ning 10. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri. Üldsätted (1) Teavik käesoleva eeskirja tähenduses on mistahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsiooni. Üldsätted. (2) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor, kooskõlastatult linnavalitsusega. Saue valla raamatukogu

Saue valla raamatukogu

email: [email protected] - phone:(971) 890-9884 x 5040

Puhkepausid töö ajal - Frufrey pank

-> Viimsi perearstikeskus
-> Moodulmajade müük

Saue valla raamatukogu - Lili kobrin


Sitemap 9

Kas saab erakorraliselt pensionisamba raha välja võtta lhv - Kirjad outlook