EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA.

Tänukiri eest aktiivse

Add: uvufos80 - Date: 2021-04-29 07:50:22 - Views: 9158 - Clicks: 4318

Aastal omistati raamatukogule Harjumaa aasta raamatukogu tiitel elukestva õppe väärtustamise eest (ANDRAS täiskasvanud õppe nädala raames). Tiiu Siimon – professionaalse ja pühendunud töö eest klassiõpetajana Püünsi koolis. Aastapäevale pühendatud kontsertaktusel anti üle Setomaa valla tunnustused. Inna Graužiniene – Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbedane aumedal (medal nr 9) silmapaistva panuse ja. Egert Kamarik – Tänukiri aktiivse ja kvaliteetse osalemise eest Lääne maleva Lihula üksikkompanii üritusetel; Andrus Aruots – Tänukiri panuse eest Lihula üksikkompanii arendamisel ning kõrge kvaliteediga sõjalise väljaõppe korraldamisel; LÄÄNEMA MALEVA PEALIKU KÄSKKIRJAGA ANTUD TEENETEMÄRGID. Taotlusi tänukirja andmiseks on õigus esitada Kogu. Golubenko Valentina: tubli noor maletaja: 1250 krooni: Volodin Aleksander : tubli noor maletaja: 1250 krooni: Viilup Väino: teenete eest Ida-Virumaa. Haridus- ja Teadusministri Mailis Repsi TÄNUKIRI Ardu Koolile osalemise eest rahvusvahelisest uuringus PISA. I. Lenini nimelise koihopsi liikmeid: Heinsoo, Vilma Madise t. Aastal Saku kodulooviki Harjumaa aasta tegu nominent. Kui tegelete arvete esitamist nõudva tööga ebaregulaarselt ja esitate korraga arveid väikeste summade eest, siis ei pruugi oma ettevõtte loomine sugugi tulus olla. - Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse tänukiri Noorte ettevõtlikkuse ning mini- ja õpilasfirmade arendamise ja suurepärase koostöö eest. Pikaajaline tulemuslik töö Jakobsoni koolis (10, 15, 20, 25 jne aasta jooksul). Ülakoma. Erinevatel üritustel osalemise eest koolis ja väljaspool kooli. — vasikatalitaja. Tänukiri. Tänukiri aktiivse töö eest

EELK tänukiri anti Helme koguduse kauaaegsele nõukogu liikmele ja juhatuse esimehele Vaiko Püttsepale toimeka juhtimise eest koguduses. 12. 06. Fi teenus on kasulik näiteks muusikute jaoks. Preemia aktiivse ja pikaajalise töö eest käsitöö edendamisel: 1000 krooni: Gorjušin Mihhail: preemia teenekale poistekoori dirigendile: 1000 krooni: Tihhonov Oleg: preemia kauaaegsele Sillamäe spordikompleksi juhatajale: 1000 krooni:. . - Leili Voll, pikaaegse ja aktiivse töö eest kunstiõpetaja ja kunstnikuna - Virve Laube, pikaajalise märkimisväärse panuse eest Pärnu linna hariduselu edendamisse - Luule Luuse, Pärnu kultuurimaastiku pikaajalise rikastamise eest - Ain Roost, pikaaegse töö eest. Lossmann, Helbe Peetri t. Laius, A. Õpetajate Majas Kaire Karon, Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuse juht. Tallinna linn tunnustas oma tänukirjaga aktiivse lõimumisalase töö eest ja eoses Minu Riik 14. SeptemberPärnumaa Arenduskeskuse. Aastatepikkuse pühendunud töö eest Eesti abistamisel ja eestluse edendamisel Kanadas: Albert Caspari: Eesti keele, kultuuri ja ajaloo tutvustamise eest Saksamaal : Algimantas Grigas: Eesti kultuuri tutvustamise ja maine kujundamise eest Leedus: Andrei Smirnov: Koostööpartnerluse ja Eesti teemade kajastamise eest Venemaal: Annika Grišakov: Eesti-Leedu kultuurisuhete edendamise eest: Bruno. Send. 3. 3. . . Tänukiri aktiivse töö eest

Fi teenus on ideaalne lahendus, kui soovite ilma vaevata esitada arveid aeg-ajalt või hobi korras tehtud töö eest. Hea õppeedukuse, eeskujuliku käitumise, aktiivse spordi- ja skauditöö ning sisuka klassivälise töö eest, autasustatud kooli teenete medaliga 1994 Raivo Suni. Pikaajalise pühendunud töö eest tervishoiualase rakenduskõrghariduse edendamisel Tõnis Lukas, Haridus- ja teadusminister. Tänukiri (1) Tänukiri antakse füüsilistele isikutele, juriidilistele isikutele ja juriidiliseks isikuks mitteolevate isikute ühendustele ühekordse tunnustusena EJS-i ja jahinduse hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks. 3. Tulemusliku töö eest Kõrgkooli lõpetamine või teaduskraadi saamine – lilled. Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Emeriitprofessor Arne Lepp sai Haridus- ja Teadusministeeriumilt tänukirja. Suurte tähedega õpetajale kogu tänu avaldamiseks ei ole piisavalt tänusõnu! Ajalise kohusetundliku ja eduka töö eest ning vanemassistent Hannes Tomusk pühendunud ja tulemusliku töö eest üliõpilaste õpetamisel. Eest, töötaja juubeli ja/või pensionile jäämise puhul; 1. Pikaajalise tulemusliku töö eest kogude korraldamisel ja teenuste arendamisel (märk nr 43) Aastapreemia – Piret Zettur — Olulise panuse eest raamatukogu toimimisel kaasaegses infokeskkonnas, eriti in Àentuurisüsteemi ja iseteenindusliku laenutusmooduli rakendamise eest – Moonika Teemus — Aktii Àse ja loomingulise töö eest kunstkogu avamisel maailmale Tegija – Loris Baer. Rutt Ridbeck nimetati Rae valla aukodanikuks. Siim Jürimäe – pühendumuse eest erivajadusega õpilaste toetamisel ning professionaalse ja kiire IT abi pakkumise eest Randvere koolis. Tänukiri on suurepärane viis näidata üles tunnustust kellegi vastu tööl. Töötajatele kohusetundliku ja tulemusliku töö eest ning samuti ametialase karjääri tegevuse motiveerimine; 1. 3 ühekordsete tähtsate ja. Kauaaegse viljaka teadusliku ja pedagoogilise töö ja ühiskondlikust elust aktiivse osavõtu eest ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga au­ tasustada Tallinna Polütehnilise Instituudi teadusliku kommunismi aluste kateedri juhatajat ajalookandidaati dotsent Boris Leo p. Hästi õnnestunud ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest. Tänukiri aktiivse töö eest

Meryt Pastak – aktiivse õpetajana laste muusika- ja lauluoskuse edendamise ning Püünsi kooli eduka esindamise eest erinevatel muusikaüritustel. Eesti NSV Ülemnõukogu. Pärnu Tammsaare Kooli matemaatika ja ettevõtlusõpetaja alates 1. Määrata. Seoses aktiivse osalusega projektis Tagasi Kooli, kutsutud Vabariigi presidendi tänuüritusele augustis. Bib liograafia. Kontorite igapäevane koristus. Tänukirjaga. Akende pesu. Aasta tervisepanuse andja aunimetuse kandidaat ja valla tänukiri Tuulte Roosi lasteaia õppealajuhatajale Tiina Martinsonile, kes tegutseb lasteaiapere suurte ja väikeste tervise edendamise nimel. Sünnipäeval anti EELK tänukiri Rein Raidvele (fotol) aktiivse teenimise eest Helme koguduses. Lugege allpool ka näpunäiteid, kuidas saata sobiv tänukiri. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Õpilaste ettevalmistamine ning nende edukas osalemine konkurssidel, spordivõistlustel aineolümpiaadidel jm. . 10. -Paide Linna TÄNUKIRI. Valla asutuste töötajatele: 3. Tänukiri aktiivse töö eest

SA Archimedes Tänukiri- Koostöö KULDÕUN. Klass) töö „Juugendstiilis. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Klassi astme tulemused järgmiselt: 1) I preemia (500 eurot) ja tänukiri: a. 70. Share. Näpunäidete. Aastat Author: hell Created Date: 11:47:21 AM. Ma tahan südamest öelda südamest aitäh teie töö eest. Kohusetundliku ja korrektse töö eest LJUDMILA FJODOROVA. Kooli asjaliku tutvustamise eest karjääripäeval „Erialade degusteerimine“ 3. Soovin südamest tänada Teid ja kõiki tervishoiutöötajaid pingutuste ning väsimatu töö eest COVID-19 epideemia tõkestamisel. 1. TÄNUKIRJAD. Aastal Harju Maakonnaraamatukogu tänukiri sisuka töö eest Töötajate. Rae Sõnumid () nr 12 lk. Põhjendus: Auhind töö eest, mis on seob süstemaatilise ja teadusliku lähenemise sooja inimliku vaatega Alzheimeri tõve patsientidele. Tänukiri aktiivse töö eest

3. 10. Kõigil pole õnne, et teil on selline imeline ja pädev õpetaja, kes teeb oma tööd oma hingega! Raamatukogu tunnustamine. Tunnuskiri. 2. Teie tänukiri sotsiaaltöö eest peaks andma teile tunnustuse vestluse eest ja kordama oma töö jaoks kõige asjakohasemat kvalifikatsiooni. UKKO. Septembril üle tänukirja Silvile, kes on. Search for: View Larger Image; Tänukiri Silvi Väinsalule Jarva JarvaT12:27:29+03:00. Edukas projektitöö. Tänukiri õpetaja Epp Kevvaile ja Ardu Kooli õpilastele osalemise eest Kose valla õpilastööde näitusel. Tähelepanu osutamine Meiela praegustele või endistele töötajatele silmapaistvate töötulemuste, arendustegevuse, pikaajalise ja tulemusliku töötamise eest, töötaja juubeli ja/või pensionile jäämise puhul; 1. 2. -4. Siin on mitmesuguseid töötaja tänukirja näiteid, mida saate muuta vastavalt oma isiklikele ja ametialastele tingimustele. UKKO. Tänukiri aktiivse töö eest

Töö autor väljendab teadmisi, süvenemisvõimet ja empaatilisust, millega saab sotsiaal- ja medistiinisüsteemis suuri asju korda saata. Kl) – Eesti koolilaste metsapostkaardi konkursil osalemise ja žürii poolt esile tõstetud töö «Mets» eest; Jade Lummo (12. 3. EELK tänukiri anti Tallinna Püha Vaimu kiriku kaastöölistele Vaike Kurmele, Ene Roolahele ja Ellen Tammjärvele töö organiseerimise eest kiriku. Tänasel Värska Kultuurimajas toimunud Eesti Vabariigi 102. Küsige pakkumist. / õa Tunnustan Ülle Räimi Tuulte Roosi lasteaia tänukirjaga pikaajalise, kohusetundliku pedagoogilise töö eest laste ujuma õpetamisel. Send. 3. 05. Auhindadega kaasneb Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukiri, Kultuuriministeeriumi tänukiri ning unikaalne ja spetsiaalselt valminud vitraaž klaasikunstnik Riho Hütilt. Ta oli koolile hea peremees, teda austasid nii õpetajad kui õpilased. ;. Tänukirja annab Eesti Abipolitseinike Kogu (edaspidi Kogu) Politsei- ja Piirivalveameti teenistujatele, juriidilistele või füüsilistele isikutele ühekordse tunnustusena abipolitseinike kaasamiseks, koolitamiseks või muul moel toetamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks. Tänukiri Silvi Väinsalule. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Kauaaegse kohusetruu töö eest põllumajanduses ja ühiskondlikust elust aktiivse osavõtu eest autasustada Eesti NSV Ülemnõukogu Presii­ diumi aukirjaga järgmisi Rapla rajooni V. Kuidas on lood kolleegiga, kes aitas teid tööl? Tänukiri aktiivse töö eest

— tallimees. Ärikiri peaks olema õigesti vormindatud ja sisaldama ülaosas teie kontaktteavet, kuupäeva ja värbamishalduri kontaktteavet. 3 pikaajalise eduka töö eest omavalitsuse teenistuses (20, 25, 30, 40) tööaasta täitumisel. 22. Kristjan Salum – Gustav Adolfi Sihtasutuse õpetajate tänufondi stipendiaat. . Eesti tervishoid näitas ennast kriisi ajal kõige tugevamast küljest – vajalikke ennetusmeetmeid tarvitusele võttes, patsientidele kõrgetasemelist ravi pakkudes ning omavahel tihedalt koostööd tehes ja infot vahetades. Tänan teid väga selle eest, mida teete ja kuidas teete! Tähelepanu osutamine Meiela mainet edendava tegevuse. Klass) töö „Väikevenna“ eest. Septembri Järva Vallavalitsuse istungi otsusega anti välja tänukiri Silvi Väinsalule pikaajalise, kohusetundliku ja pühendunud töö eest Albu piirkonna raamatukogus. Järva valla abivallavanem Tiina Oraste andis 30. ELLE ORUSTE - Aastate tegija - Tänukiri panuse eest Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi loomisesse ja juhtimisse ning südamega tehtud töö eest saksa keele õpetamisel KRISTA SAVITSCH - Aastate tegija -Tänukiri pühendumise ja panuse eest Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi pikaajalisel juhtimisel. Tallinna. 09. ; 10. : Külli Volmer - Johannese Kool Rosmal õpetaja, Waldorf-koolide õppekava arendaja. E-posti ärikirjas tuleb. Tänukiri aktiivse töö eest

- Paide Linna TÄNUKIRI. Silmapaistvate tulemuste eest haridusalase rahvusvahelise koostöö väärtustamisel ja edendamisel. § 4. Klass. Tänukiri aktiivse töö eest

Tänukiri aktiivse töö eest

email: [email protected] - phone:(357) 650-2489 x 5898

Vabatahtlik töö muuseum tallinn - Karjaarinou

-> Juhan kubu
-> Pranamat eco

Tänukiri aktiivse töö eest - Баухоф йыхви


Sitemap 35

Odavad üürikorterid tartus - Chris paul